Stručni skup Knjižnice u procjepu 5

NA ŽALOST, STRUČNI SKUP JE OTKAZAN ZA NEKA BOLJA VREMENA

Knjižnice u procjepu 5

Mjesto održavanja: Sisak, Hotel Panonija 14.05.2020 – 15.05.2020
Organizator: Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije, Komisija za katalogizaciju Hrvatskoga knjižničarskog društva, NKČ Vlado Gotovac Sisak, Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja

Tema skupa:
Sadržajna (i predmetna) obrada knjižnične građe

Teme pozvanih izlaganja:
Novi standardi u knjižničarstvu i Primjena online UDK

Programski odbor: Vesna Hodak, Petra Petrović, Vikica Semenski, Diana Polanski, Ante Mrgan, Danijela Celinščak, Dubravka Šurlan

Način rada

  • prijavljena izlaganja (10 – 15 min.)
  • pozvana izlaganja (20 min.)

Prijave:

Rok za prijavu sudjelovanja s izlaganjem i predaju sažetaka: 29. veljače 2020.
Rok za prijavu sudjelovanja bez izlaganja: 10. svibnja 2020.

Prijaviti se možete na ovoj poveznici: Prijava
Upute za prijavu sažetka
1. autor(i)
2. naslov rada
3. sažetak (od 250 do 400 riječi, font Times New Roman, veličina 12)

Zainteresirani za izlaganje trebaju poslati sažetke do 29. veljače 2020. godine na e-adresu: sazetcikup5@gkcp.eu
Prijave sažetaka primaju se samo u elektroničkome obliku.
Sažetke možete predati i kroz obrazac prijave, međutim preferiramo slanje na e-adresu.

Izlagači trebaju prezentacije poslati do 10. svibnja 2020. na e-adresu: kup5@gkcp.eu
Datoteke veće od 15MB poslati putem nekog servisa npr. Jumbo mail, Dropbox, OneDrive i sl.

Broj izlaganja ograničen je na 16 radova, izlaganja na posterima nisu ograničena.

Kotizacija: 150,00 kn (uključuje radne materijale, osvježenja tijekom pauza te zajedničku večeru)
Kotizacija za studente: 100,00 kn (uključuje radne materijale, osvježenja tijekom pauza te zajedničku večeru)

Uplata kotizacije:
Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije
IBAN broj: HR5824070001188003114
Poziv na broj: 00 1415052020
Svrha: ime i prezime – kotizacija KUP5
Kotizacija treba biti uplaćena do 13. svibnja 2020.

Smještaj sudionika: Hotel Panonija, I.K.Sakcinskog 21, 44000 Sisak,
e-adresa: recepcija@hotel-panonija.hr
web: http://www.hotel-panonija.hr/

*Napomena: Program događanja objavit će se naknadno.