23. veljače 2016.

Pravilnik o dodjeljivanju Priznanja

PRAVILNIK O DODJELJIVANJU PRIZNANJA „MIRA PRPIĆ“

Članak 1.

Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Društvo) sukladno čl. 52. Statuta Društva, utemeljuje Priznanje „Mira Prpić“ (u daljnjem tekstu Priznanje) istaknutim i zaslužnim članovima Društva.

Članak 2.

Priznanje je nazvano prema prvoj knjižničarki u Gradskoj narodnoj knjižnici u Sisku (danas Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak). Utemeljila je rad Knjižnice (otvorene 22. 4. 1951.) i prve tri godine radila uglavnom na izdavanju knjiga te populariziranju čitanja. Knjižnicu je vodila do 1964. godine, a potom nastavila raditi na Odjelu književne kritike i esejistike za koji je izradila iscrpan i opširan predmetni katalog, koji je i danas, unatoč digitalizaciji još uvijek često u uporabi. Dobitnica je nagrade „Pavao Markovac“.

Priznanje se dodjeljuje u dvije kategorije:

  1. Najistaknutija knjižničarka/knjižničar
  2. Najistaknutija knjižničarka/knjižničar za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđenje struke i očuvanje ugleda Društva

Članak 3.

Za oba Priznanja mogu biti kandidirani svi redovni članovi Društva:

  • koji se naročito ističu među knjižničarskim djelatnicima po zapaženim rezultatima u praktičnom i/ili teorijskom radu u području knjižničarstva
  • koji su iznimno uspješni knjižničari u onom segmentu knjižničnog poslovanja kojim se bave
  • koji stručnim radom i zauzimanjem doprinose razvoju lokalnog knjižničarstva i njegovom ugledu u široj društvenoj zajednici
  • koji u svojoj sredini uživaju ugled uzorna kulturnog djelatnika i stručnjaka, čestita i vrijedna čovjeka, kolege i građanina
  • koji svojim radom poštuju Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva

Članak 4.

Za dodjelu Priznanja u kategoriji 2. uz kriterije iz čl. 3., dodaje se sljedeći kriterij:

  • koji ima 30 ili više godina radnog iskustva/rada u knjižničarskoj struci

Članak 5.

Prijedloge za dodjelu Priznanja razmatra Povjerenstvo za dodjelu priznanja.

Članove Povjerenstva bira Glavni odbor iz redova Društva prema Poslovniku o radu Povjerenstva za dodjelu priznanja.

Članovi Povjerenstva biraju se svake dvije godine. Mandat članova Povjerenstva može trajati dva mandata uzastopce.

Priznanja se dodjeljuju najistaknutijim knjižničarkama/knjižničarima sukladno kriterijima
navedenim u čl. 2. i 3.

Članak 6.

Priznanja se dodjeljuju na Izbornoj skupštini, ali se ne moraju dodijeliti ukoliko Povjerenstvo za dodjelu Priznanja procijeni da za to nema osnove. U svakoj kategoriji može se dodijeliti jedno priznanje.

Članak 7.

Pravo predlaganja kandidata za dodjeljivanje Priznanja imaju svi članovi Društva. Kandidati se ne mogu sami kandidirati.

Postupak izbora započinje objavljivanjem javnog poziva za dodjelu priznanja na mrežnim stranicama Društva.

Javni poziv sadržava informacije o kriterijima, rokovima prijave i priznanju „Mira Prpić“.

Natječaj se raspisuje u veljači godine u kojoj se održava Izborna skupština.

Prijedlozi za dodjelu priznanja upućuje se na adresu „Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije“ uz naznaku „Za dodjelu priznanja „Mira Prpić“.

Povjerenstvo za dodjelu priznanja „Mira Prpić“ dužno je u roku od 60 dana od isteka javnog poziva prijedlog za dodjelu priznanja uputiti Glavnom odboru Društva.

Članak 8.

Glavni odbor na svojoj sjednici potvrđuje izvještaj povjerenstva.

Prijedlog Povjerenstva mora biti u pisanom obliku te obavezno sadržavati obrazloženje za dodjelu priznanja, zajedno s izvješćem Povjerenstva o svim pristiglim i razmotrenim kandidatima.

Članak 9.

Predsjednik Povjerenstva objavljuje i obrazlaže izbor dobitnika priznanja „Mira Prpić“ najistaknutijim knjižničarima u kategorijama 1. i 2. iz članka 2.

Članak 10.

Društvo upoznaje javnost o dodjeljenim Priznanjima putem dostupnih sredstava informiranja.

Članak 11.

Priznanja na Izbornoj skupštini uručuje dotadašnji predsjednik Društva.

Članak 12.

Pravilnik se donosi na Skupštini Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije i primjenjuje se danom donošenja.

Sisak, 22. svibnja 2015.

Pravilnik sastavile: Renata Rupčić, Vesna Ivanković, Andreja Tominac, Iva Dužić

Predsjednica Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije

Danijela Kulović


Mira Prpić – kratka biografija

Zapisnik o izboru povjerenstva za dodjelu Priznanja “Mira Prpić”