23. veljače 2016.

Pravila glasovanja

PRAVILA GLASOVANJA
OCJENJIVAČKOG POVJERENSTVA ZA DODJELJIVANJE PRIZNANJA
„MIRA PRPIĆ“

Ocjenjivačko povjerenstvo za dodjeljivanje Priznanja „Mira Prpić“ na sastanku održanom 19. veljače 2016. godine donijelo je sljedeća pravila:

  1. Članovi Ocjenjivačkog povjerenstva čitaju pristiglu dokumentaciju svih predloženih kandidata
  2. Kandidati se razvrstavanju u dvije skupine za dvije kategorije Priznanja „Mira Prpić“ prema radnom iskustvu/radu u knjižničarskoj struci:
  3. Najistaknutija knjižničarka/knjižničar
  4. Najistaknutija knjižničarka/knjižničar za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unapređenje struke i očuvanje ugleda Društva
  5. Članovi Ocjenjivačkog povjerenstva glasuju tajno.
  6. Pojedinog kandidata svaki član Ocjenjivačkog povjerenstva ocjenjuje jednom ocjenom od 1 do 5 slijedeći Smjernice za dodjeljivanje Priznanja „Mira Prpić“
  7. Svi glasovi unutar kategorije zbrajaju se, a pobjednik je kandidat koji dobije najviše glasova unutar pojedine kategorije.
  8. Izjednačeni kandidati ponovno se boduju tajno, ocjenama od 1 do 5
  9. Bodovi se zbrajaju javno, pred svim članovima Ocjenjivačkog povjerenstva.
  10. Dobitnik/dobitnica Priznanja „Mira Prpić“ postaje kandidat s najviše bodova Ocjenjivačkog povjerenstva.

U Sisku, 19. veljače 2016.

Zapisala: Iva Dužić


Mira Prpić – kratka biografija

Zapisnik o izboru povjerenstva za dodjelu Priznanja “Mira Prpić”