Zbornik radova Knjižnice u procjepu 4

U izdanju Knjižničarskoga društva Sisačko-moslavačke županije upravo je završen tisak Zbornika radova sa stručnog skupa Knjižnice u procjepu 4.  – “A što sa sitnim tiskom i sivom literaturom? “održanog u svibnju 2018. godine u Sisku.
Zbornik možete naručiti putem e-pošte slanjem poruke na e-adresu: kdrustvo@gmail.com.
Cijena Zbornika je 120,00 kn.