Stručni skup – Knjižnice u procjepu 4 – osvrt

„ A što sa sitnim tiskom i sivom literaturom ?
Stručni skup Knjižnice u procjepu 4

Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije u suradnji s Komisijom za katalogizaciju Hrvatskog knjižničarskog društva i Sisačkom Narodnom knjižnicom i čitaonicom Vlado Gotovac, organizirali su Stručni skup Knjižnice u procjepu 4 A što sa sitnim tiskom i sivom literaturom ? u Sisku u Hotelu Panonija, 17. i 18. svibnja 2018. godine.
Tema skupa : „ A što sa sitnim tiskom i sivom literaturom ?

Knjižničari koji se bave stručnom obradom knjižnične građe (katalogizacija, klasifikacija, predmetna obrada, signiranje) suočavaju se s brojnim problemima u svakodnevnom radu sa građom koja nije obuhvaćena ISBD-om: sitni tisak, siva literatura, ocjenski radovi, rukopisi, plakete i sl. Sam pojam sitnog tiska ili efemerne građe nije do danas definiran jedinstvenim terminom koji bi bio izjednačen u praksi.

Stručni skup kroz pozvana i prijavljena izlaganja, radionice te primjere dobre prakse i konstruktivnu raspravu, razmotrio je i uskladio praksu prema međunarodnim standardima te utvrdio koji će se propisi primjenjivati za ujednačenu obradu efemerne građe.

Skup je bio organiziran za knjižničarske stručnjake, specijaliste za katalogizaciju, klasifikaciju i predmetizaciju knjižnične građe, kao i svima onima koji se u svom radu susreću sa obradom sitnog tiska i sive literature s ciljem razmjene iskustava, poticanja rasprava, utvrđivanja najbolje prakse, kao i izrade osnove smjernica za takovu građu. Skupu je prisustvovalo devedeset i devet sudionika: knjižničari narodnih, školskih, visokoškolskih, specijalnih, muzejskih i arhivskih knjižnica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Programski i Organizacijski odbor Skupa:
Ana Barbarić, Vesna Hodak, Diana Polanski, Vikica Semenski, Ante Mrgan, Dubravka Šurlan, Nataša Bujas, Vesna Ivanković, Jasminka Jagačić Borić, Danijela Celinšćak, Iva Pavušek Rakarić, Ivan Rakarić, Snježana Pokorny, Gordana Bjelovarac, Silvija Kušanić, Ana Baiutti, Irena Gašparović, Ivana Zorko, Dragana Čubrilo i Marko Grbeša.

Prije radnog dijela Skupa gost iznenađenja bio je bosanskohercegovački kantautor Haris Abdagić koji je po vokaciji diplomirani komparatist, diplomirani bibliotekar i ravnatelj Gradske knjižnice Zenica. Spotom grupe BalkanEros Da da da i vokalnom izvedbom pjesme Tatini jarani kolega Abdagić uveo je sudionike u početak programa Stručnog skupa Knjižnice u procjepu 4.

Podpredsjednica KDSMŽ Danijela Celinšćak prezentacijom „ Knjižnice u procjepu 3“ podsjetila je sve prisutne na Stručni skup održan 2016. godine u Hotelu Panonija u Sisku.
Nakon promocije zbornika radova KNJŽNICE U PROCJEPU 3 Stručna obrada knjižnične građe namijenjen djeci i mladima kojeg je predstavila doc. dr. Ana Barbarić, izvanredna profesorica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, započeo je radni dio Skupa.

Zbornik radova Stručnog skupa Knjižnice u procjepu 3 održanog u Sisku u svibnju 2016. sadrži devet radova. Zbornik je izdalo Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije u nakladi od 100 primjeraka. U vremenima koja nose promjene neizmjerno je važno da kataložni stručnjaci, a poglavito kataložni praktičari, kroz objavljene tekstove promišljaju i problematiziraju različite aspekte kataložne teorije i prakse. Time dajemo trajnu vrijednost radu naših kolega, a s druge strane imamo vrijednu literaturu u kojoj su zapisana znanja koja je moguće primijeniti u vlastitim knjižnicama. Vjerujemo da će ovaj Zbornik naći put do knjižničnih polica s literaturom u području stručne obrade građe namijenjene djeci. Važno je također napomenuti da se tijekom godina pokazala potreba da se treba zamijeniti Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga Eve Verone. Stoga je pozvano izlaganje Ususret novim Pravilniku za katalogizaciju kolegice Ane Vukadin iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu bilo izuzetno dobro prihvaćeno. Potreba se za novim pravilnikom javila uslijed sve većeg priljeva građe na različitim medijima i razvoja digitalnih tehnologija koje značajno utječu na mogućnosti organizacije, pretraživanja i korištenja informacija, što dovodi do revizije međunarodnih bibliografskih načela i standarda na kojima se temelje nacionalni pravilnici.

Skup je bio izuzetno produktivan, okupljeni su nazočili poučnim, praktičnim i vrlo interesantnim izlaganjima dvadeset i devet izlagača. Na kraju svakog dijela izlaganja slijedili su osvrt i rasprava nakon kojih su moderatori zapisivali prijedloge, preporuke te na osnovi njih donijeli zaključke Skupa.

Sudionici Skupa zaključili su sljedeće:

1. Odrediti termine i definirati ih da se izjednače u praksi. Odrediti i izabrati pojam koji bi mogao obuhvatiti građu sitnog tiska ili efemerne kako se nazivala do sada. Na primjer, nadređeni pojam siva građa unutar koje bi se okupile jedinice raznih vrsta (sitni tisak, artefakti i svi drugi po definiciji.)
2. Razviti suradnju s drugim ustanovama (koje nisu nužno knjižnice) koje prikupljaju takvu građu.
3. Propisati standarde za obradu ove vrste građe i osigurati mogućnost odabira različitih razina opisa prema potrebi određenih zbirki i ustanova.
4. Obavezna digitalizacija/ skeniranje takve građe kao neophodan uvjet zaštite i očuvanja građe.
5. Svaka ustanova koja posjeduje ovu vrstu građe trebala bi odrediti hijerarhijsku strukturu zbirke : odrediti signature i način pohrane. Odnosno to bi bio interni dokument sa smjernicama i kriterijima za skupljanje građe u zbirci.
6. Svakako treba poticati izlagače da napišu članke kako bi i ovaj Skup – KUP 4 dobio Zbornik !

Skupu su nazočili i uzvanici, Ana Dadić, Viša stručna savjetnica iz Službe za knjižničnu djelatnost Ministarstva kulture RH, Darjan Vlahov, Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport – Sisačko-moslavačke županije, Ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Dubravka Šurlan i predsjednik Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije Ante Mrgan.

Skup su financijski podržali Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije i Sisačko-moslavačka županija.

Sponzori Skupa bili su: Hrvatska poštanska banka: Poslovnica Sisak, Prehrambena industrija Gavrilović Petrinja, Agra-h d.o.o. – proizvodnja elektronskih, mjernih instrumenata, informatičke usluge te uslužne djelatnosti u poljoprivredi, Belona d.o.o. Petrinja- trgovina boja i lakova, Magma Petrinja d.o.o. – Knjigovodstvene i informatičke usluge te izdavačke kuće Alfa i Školska knjiga.

Danijela Celinšćak, podpredsjednica KDSMŽ

Ovdje možete preuzeti prezentacije sa Stručnog skupa (objavljeno dozvolom autora).
Napomena: Pojedine prezentacije mogu biti velike stoga treba pričekati dovršenje preuzimanja.

Sitni tisak u Muzeju grada Zagreba / MilenaBušić
Efmerna građa na različitim medijima / Igor Mladinić, Andrea Šušnjar
Obrada završnih specijalističkih radova u Knjižnici Pravnog fakulteta u Zagrebu / Petra Petrović, Marija Tomečak
Popis sitnog tiska u Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja / Ante Mrgan
Sitni tisak u Muzeju Slavonije – knjižnična i muzejska građa / Marina Vinaj, Ivana Knežević Križić
Stručna obrada razglednica : praksa Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica / Ranka Janus
Zbirka razglednica Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu / Tamara Ilić Olujić
Obrada tematskih mapa sitnog tiska po višerazinskom modelu opisa neomeđene
građe u sustavu ZaKi / Diana Polanski, Vesna Stričević

Zbirka sitnog tiska i efemerne građe Sveučilišne knjižnice Rijeka / Sanja Kosić
Obrada sitnog tiska u Knjižnici Tina Ujevića / Adela Ćurlić, Tea Grašić Kvesić