23. siječnja 2016.

Stručni odbor

Jagačić Borić, Jasminka
Budić, Katarina
Mrgan, Ante
+ Jurkin Stambolija, Nives