23. veljače 2016.

Biografija

mira prpić

Mira Prpić rođena je 9. listopada 1923. godine u Mahovu kraj Siska. Osnovnu školu, a zatim i Žensku realnu gimnaziju završila je u Splitu. Dolazi potom s obitelji u Sisak i kratko radi u Općini i Munjari, a nakon završenog tečaja za odgajateljicu u Đačkom domu Novi Vinodol 1948. – 1950.

Prije službenog otvorenja, 26. listopada 1950., zaposlila se kao prva knjižničarka u Gradskoj narodnoj knjižnici u Sisku (danas Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak). Utemeljila je rad knjižnice i prve tri godine radila na izdavanju knjiga i popularizaciji čitanja. Vodila je knjižnicu do 1964., potom je do umirovljenja 1987. radila kao knjižničarka na Odjelu književne kritike i esejistike za koji je izradila iscrpan predmetni katalog. Polazila je jednogodišnji knjižničarski tečaj u Zagrebu te više stručnih seminara u Rovinju, Rijeci, Zadru i Velikoj kraj Požege (1972.). Organizirala je posudbu knjiga po selima u okolici Siska, tribine pod imenom Petkom navečer i brojne izložbe. Dobitnica je Nagrade „Pavao Markovac“. Umrla je u Petrinji 2010. godine.
Prema svjedočenju kolega, Mira Prpić bila je vrijedna i samozatajna knjižničarka čiji je stručni doprinos neizmjerno vrijedan i u današnjim uvjetima poslovanja knjižnice.

(Izvor: Zorko, Đ., Jagačić-Borić, J. Sisački biografski leksikon. Sisak: Narodna knjižnica i čitaonica Sisak, 2006.)


Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije sukladno čl. 52. Statuta Društva, utemeljuje Priznanje „Mira Prpić“  istaknutim i zaslužnim članovima Društva.