Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Proslijeđujem obavijest voditelja  Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji glede izmjena Pravilnika.
U Narodnim novinama 47/2017. upravo objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_47_1105.html