Izborna skupština 2020.

Na izbornoj skupštini izabrana je nova predsjednica KDSMŽ-a kolegica, Gordana Bjelovarac.
Čestitke, i puno uspjeha u radu.

Drage kolegice i kolege,

covid 19 nas nadamo se pomalo napušta. Tako je došlo i vrijeme izborne skupštine KDSMŽ
i vrijeme da dužnost napusti vaš prevoljeni predsjednik.
Skupština će se održati u Petrinji 23. lipnja 2020. godine u 13.00 sati.
Molim i naše umirovljene članove, ako imaju volje i želje da dođu na Skupštinu radi druženja.

Molim da do 18. lipnja 2020 godine javite da li ćete doći na Skupštinu na e-adresu:

prevoljeni_predsjednik@gkc-petrinja.hr

Taj podatak je bitan zbog provedbe epidemioloških mjera. Hvala.

Ante Mrgan, predsjednik