Zapisnik 4.2.2016.

kdsmz_logo_dokument

KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Kranjčevićeva 8
44000 Sisak
tel.: 044/521-985

Sisak, 4. veljače 2016.

ZAPISNIK

s 1. sastanka Povjerenstva za dodjelu priznanja „Mira Prpić“ Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije održane u četvrtak 4. veljače 2016. godine u Ogranku Caprag Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Trg hrvatske državnosti 1, s početkom u 13.00 sati.

Prisutni:

Članovi Glavnog odbora:
Danijela Kulović, predsjednica
Irena Gašparović, tajnica

Članovi Povjerenstva:
Dužić Iva
Maksimkov Martina
Mrgan Ante
Taradajčuk Katica
Turk-Joksimović Željka

Zamjenici:
Bašić Martina
Rakarić Ivan, opravdano izostao
Šorgić Ljiljana

Predsjednica Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije, Danijela Kulović, predložila je idući

DNEVNI RED

  1. Uvodno izlaganje
  2. Odabir predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Povjerenstva za dodjeljivanje Priznanja „Mira Prpić“
  3. Ostala pitanja

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad1)

U uvodnom izlaganju predsjednica Kulović pročitala je Zapisnik sa 16. elektroničke radne sjednice na kojoj su izabrani članovi Povjerenstva za dodjeljivanje Priznanja „Mira Prpić“. Zatim je zamolila članove Povjerenstva da između sebe izaberu predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Povjerenstva prema uputama Poslovnika o radu.

Ad2)

Članica Povjerenstva Iva Dužić pripremila je kronologiju utemeljenja Priznanja.
Martina Maksimkov predlaže Ivu Dužić za predsjednicu, ostali jednoglasno prihvaćaju.
Maksimkov predlaže Željku Turk-Joksimović za zamjenicu predsjednice, ostali jednoglasno prihvaćaju.
Turk-Joksimović predlaže Antu Mrgana za tajnika Povjerenstva, ostali jednoglasno prihvaćaju.

Ad3)

Formirano Povjerenstvo za dodjeljivanje Priznanja „Mira Prpić“ ukratko raspravlja o određenim pitanjima:

  • javni poziv treba se objaviti u veljači;
  • proglašenje dobitnika Priznanja bit će u lipnju 2016. godine na Izbornoj skupštini KDSMŽ;
  • treba definirati jasne kriterije po kojima će Povjerenstvo donijeti odluku;
  • ako se predloži član Povjerenstva za Priznanje „Mira Prpić“, mora se izuzeti;
  • prijedlog je da dobitnici Priznanja „Mira Prpić“ idu na 41. Skupštinu HKD-a koja će se ove godine održati u Primoštenu.

Idući sastanak Povjerenstva dogovoren je za 12. veljače 2016. u Ogranku Caprag Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Trg hrvatske državnosti 1.

Sjednica je završena u 14.00 sati.

U Sisku, 4. veljače 2016.

Tajnica KDSMŽ:                                                                                          Predsjednica KDSMŽ:

Irena Gašparović                                                                                          Danijela Kulović

Zapisničar: Irena Gašparović