17. veljače 2017.

Povijest društva

Do 1975. godine na području Sisačko-moslavačke županije djelovale su mnoge narodne i školske knjižnice, ali ne i knjižničarsko društvo. Nakon odluke da Hrvatsko bibliotekarsko društvo postane savez društava bibliotekara, Narodna knjižnica i čitaonica Sisak, kao matična knjižnica, dobiva zadatak osnovati knjižničarsko društvo.
Dana 18. lipnja 1975. godine Zbor radnika Narodne knjižnice i čitaonice Sisak imenovao je Inicijativni odbor za osnivanje Društva bibliotekara Sisačko-banijske regije. Odbor su činile djelatnice narodnih i školskih knjižnica: Kornelija Babić, Desanka Divjak, Božena Jovanović (kasnije Waltl), Margita Mikšik, Nada Pavlović, Mira Prpić, Đurđa Pustaj (kasnije Zorko), Ankica Rupčić, Ivka Štrampf i Lucija Vitlov.

Odbor se sastao 20. lipnja 1975., iz svog sastava izabrao predsjednicu Boženu Jovanović (Waltl) i dopredsjednicu Miru Prpić. Osnivačka skupština Društva održana je 27. lipnja 1975. godine u Osnovnoj školi Ivana Rukavine Siđe (danas Osnovna škola Ivana Kukuljevića). Na Skupštinu su pozvani svi knjižničari narodnih i školskih knjižnica, knjižnica u sastavu te članovi Savjeta Narodne knjižnice i čitaonice Sisak. Potvrđen je Statut Društva, naziv (Društvo bibliotekara Sisačko-banijske regije) i predsjednica Društva Božena Jovanović (Waltl). Društvo je tada imalo 30 članova koji su nastojali svojim radom pomoći napretku knjižničarstva u regiji. Otvorene su brojne knjižne stanice, organizirani seminari za školske knjižničare.
Zbog promjena u zakonu, Društvo je ponovno registrirano 1988. godine, a broj članova povećao se na 60, što svjedoči i o proširenju knjižnične djelatnosti.

Devedesetih godina računalna oprema u knjižnicama potiče organizaciju seminara na kojima se knjižničari upoznaju s računalnom obradom publikacija. Društvo u nekoliko navrata organizira petodnevne računalne tečajeve u Dječjem odjelu Narodne knjižnice i čitaonice u Sisku.

Budući da Društvo nema svoje glasilo, članovima se redovito dostavljao Vjesnik bibliotekara Hrvatske i Novosti HBD-a (danas HKD Novosti).

Za vrijeme Domovinskog rata aktivnosti članstva su ograničene na brigu o knjižnicama koje nisu stradale i zaštitu vlastitog fonda, te prikupljanje knjiga za uništene knjižnice, brojne u našoj županiji. Zahvaljujući aktivnosti Matične službe i velikom zalaganju svih članova Društva, odmah po oslobođenju pristupilo se uređenju i opremanju svih stradalih knjižnica u Županiji. Već u listopadu 1995. godine počela je s radom knjižnica u Petrinji, 6. kolovoza 1996. knjižnica u Glini, 19. prosinca 1996. knjižnica u Hrvatskoj Kostajnici, 12. ožujka 1997. knjižnica u Dvoru, 22. srpnja 1997. knjižnica u Sunji, 28. lipnja 1998. knjižnica u Gvozdu, a na zadovoljstvo svih otvorena je i nova knjižnica u Jasenovcu 29. travnja 1998.

Godine 1997. novi Zakon o udrugama građana donosi Društvu novi Statut i novi naziv. 20. veljače 1998. Društvo je registrirano kao Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije sa sjedištem u Sisku.

Tijekom godina aktivnosti Društva proširene su i prema izdavačkoj djelatnosti. Tako je 2007. i 2008. objavljen „Godišnjak Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije“, a 2014., 2016. i 2018. objavljeni su recenzirani zbornici radova sa stručnih skupova „Knjižnice u procjepu“ koji se, od 2012. godine bienalno održavaju u Sisku, u suorganizaciji s Komisijom za katalogizaciju Hrvatskoga knjižničarskog društva i Narodnom knjižnicom i čitaonicom Vlado Gotovac Sisak.
Na Skupštini Društva, održanoj 5. lipnja 2014., ustanovljeno je Priznanje „Mira Prpić“ koje Društvo jednom godišnje dodjeljuje istaknutim i zaslužnim članovima Društva u dvije kategorije – najistaknutija knjižničarka/knjižničar i najistaknutija knjižničarka/knjižničar za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđenje struke i očuvanje ugleda Društva.
Zbog novog Zakona o udrugama (2014.), Društvo je donijelo novi Statut na Skupštini održanoj 22. svibnja 2015. godine.
Od 2016. godine Društvo ima i aktivnu mrežnu stranicu.

Trenutno Društvo ima 52 aktivna člana i šest članova umirovljenika, a dužnost predsjednika obnaša Ante Mrgan.
Članovi Društva su i aktivni članovi Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD) u kojem rade kao članovi komisija, stručnih, upravnih i izvršnih tijela HKD-a te programskih, organizacijskih odbora stručnih skupova i uredništava. Vesna Ivanković imenovana je prvom potpredsjednicom HKD-a u mandatu 2006. – 2008. godine. Dunja Holcer obnašala je dužnost stručne tajnice HKD-a tijekom 2013. i 2014. godine, a 2014. i 2016. godine izabrana je za predsjednicu HKD-a.
Članovi Društva su i dobitnici nagrada koje dodjeljuje HKD. Đurđa Zorko dobitnica je Kukuljevićeve povelje 2000., Jasna Jednačak dobitnica je Kukuljevićeve povelje 2004. godine, a Dunja Holcer dobitnica je nagrade „Eva Verona“ 2008. godine.

Autorice teksta: Jasminka Jagačić Borić i Dunja Holcer
Ažurirao: Ante Mrgan